Begeleide Intervisie

Begeleide intervisie is een effectieve vorm van overleg en deskundigheidsbevordering. Het biedt de groepsleden inzicht in de taken en werkwijze van intervisie. Het leert de deelnemers zich intervisievaardigheden eigen te maken, zodat ze in staat zijn om - zowel procesmatig als inhoudelijk - op basis van zelfsturing en gelijkwaardigheid met elkaar te werken. De groep werkt met elkaar op basis van vertrouwen en openheid, zodat leren en proberen mogelijk is. De begeleider ondersteunt bij het aanleren van benodigde competenties en nieuwe vaardigheden.

Doel en resultaten van intervisie:

 • leren van eigen en andermans werkervaringen
 • werkproblemen op verschillende manieren bekijken en analyseren
 • leren doorvragen naar gedachtes en gevoelens
 • bewust worden van het eigen aandeel in ontstane situaties
 • aanscherpen van luisteren en reflectie
 • haalbare en praktische oplossingen vinden

Begeleide intervisie is van belang, als u:

 • nieuwe intervisiegroepen opstart
 • een open communicatiesfeer nastreeft
 • inzet op competentieontwikkeling
 • structuur en eenduidigheid wenst in de manier van werken
 • bestaande intervisiegroepen een positieve impuls wilt geven

Werkwijze
Begeleide intervisie bestaat uit vijf à acht bijeenkomsten van anderhalf tot twee uur. Het aantal bijeenkomsten en de frequentie wordt in overleg bepaald.

Interesse?
Graag vertel ik meer over resultaten en methodes van intervisie.