Training Omgaan met agressie

Lastig Lastige klantgedrag van klanten? Gaan ze over de grens?
Is voor iedereen duidelijk wat gewenst gedrag is?
Wat kan wel, wat kan niet?
Zijn er gezamenlijke afspraken hoe te reageren? Kan het personeel haar grenzen aangeven? En op een manier die past bij de grensoverschrijding?

Resultaten:

  • Inzicht in agressie, de vormen en hoe hier adequaat mee omgaan
  • Feedback op de eigen agressiehantering
  • Versterken van de veiligheid van medewerker en team

Naast inzicht ervaren in het effect van eigen gedrag, wordt fysieke weerbaarheid gebruikt om de lichaamstaal en het zelfvertrouwen te versterken.

Voor wieAgressieve klant
Voor medewerkers in de dienstverlenende sector die in toenemende mate geconfronteerd worden met agressie: onderwijs, horeca, Jeugdzorg, Sociale Dienst, Burgerzaken, thuiszorg, verzorgingshuizen, woningbouw.

Wat komt aan bod:      

  • Agressie is een vorm communicatie
  • De verschillende vormen van agressie, oorsprong en manier van uiten
  • (H)erkennen en hanteren van agressie
  • Versterken van de veiligheid in het werk
  • Lichaamssignaal en lichaamstaal om agressie te reguleren
  • Fysieke weerbaarheid
  • Confrontatie en de-escalatie als methode om agressie te hanteren
  • Preventieve maatregelen

Werkwijze
De training is ervaringsgericht, na een kort theoretisch kader bent u vooral bezig met ervaren wat agressie voor u betekent en hoe u agressie kunt hanteren, ook in relatie tot uw team. U oefent met effectief gedrag in de omgang met de verschillende soorten agressie waarbij er ruime aandacht is voor uw lichaamstaal. U krijgt eerlijke feedback over welk effect uw gedrag heeft en mogelijkheden om uw aanpak te versterken. Het werken met een trainingsacteur vergroot het leereffect. De groep bestaat uit maximaal 12 personen.

Geraakt!Klant zwaait
Wilt u meer weten, ik hoor het graag. Training zijn op maat zodat deze aansluit bij uw organisatie en werkomgeving.

Foto`s : Acteur Jack Schiewold

1: Frustratieagressie
2: Instrumentele agressie
3: Psychopathologische agressie