Werkwijze

Samen met u onderzoeken we welke aanpak het beste past bij uw vraag, organisatie en medewerkers. Wat speelt er, welke factoren spelen mee – probleem, doel, medewerkers, tijd en budget - . In een voorgesprek bespreken we wat voor u het gewenste resultaat is en doen u een voorstel voor een aanpak met offerte.

U kunt rekenen op een praktijkgerichte werkwijze, het dagelijkse werk van de deelnemers dient als uitgangspunt.
Er wordt geput uit eigen werkervaring – van onderwijsuitvoerende, ontwikkelaar, trainer, assessor tot coach - . 
Mijn werkterrein ligt vooral bij maatschappelijke dienstverlening, onderwijs, zorg, welzijn en MKB,
in en buiten Nijmegen.

Mijn kracht ligt in een directe manier van communiceren, contact maken, een positieve instelling en het creëren van draagvlak. U ervaart betrokkenheid bij u als klant. En enthousiasme en gedrevenheid om iets goeds neer te zetten. Dat hoort bij Bentlage Communicatie.


Maatwerk

Bentlage Communicatie geeft een passend antwoord op uw vraag. Dat kan leiden tot een eenmalig advies, workshop of training, maar ook tot coachingstraject, of een organisatiebreed scholingsproject.

Uitgangspunt is steeds úw situatie.